Светлина на света

Исус пак им говори, казвайки: Аз съм светлината на света; който Ме следва няма да ходи в тъмнината, но ще има светлината на живота. Йоан 8:12

”Светлина за всеки ден” на Самуел Багстер

са едни от най-обичаните размишления на всички времена. Те ни предлагат кратко посвещение всяка сутрин и вечер, въз основа на Библията. Оригиналното издание е подготвено от Джонатан Багстер и други членове семейството, които са потомци на известният книжар от Лондон, Самуел Багстер. Патриархът на семейството, Самуел Багстер създава силна семейна традиция за ежедневно четене на Библията и медитация. Неговите потомци черпят от кладенеца на това наследство, като предлагат тези посвещения в полза на всички вярващи. Това безценно съдържание е плод на молитвите на едно благочестиво и посветено християнско семейство.
Една от интересните особености на тези посвещения е редът и представянето на стиховете от Библията. Всяко прочитане е проектирано около една централна тема библейски стихове и включва така специално избрани стихове, които да ви дадат поглед върху темата, докато четете, медитирате върху и прилагате писанията в живота си. Понякога стих по назад на една глава ще предшества стих по напред от същата глава. Това не е случайно, че стиховете са били подредени по този начин, за да изведат в прогресия темите и мисълта на Багстер, върху които той иска да наблегне.
"Светлина за всеки ден" може да се чете всяка година. Тъй като Писанията са винаги актуални и обстоятелствата в нашия живот винаги се променят, така вие постоянно ще разширявате възгледите си и широчината на разбиране на Словото ще задълбочава всяка година, докато четете пасажи от Библията. Благословение и нека да бъдем светлината и солта на земята!

вторник, 28 май 2019 г.

Що е животът ви? Защото вие сте пара, която се явява, и после изчезва.

Що е животът ви? Защото вие сте пара, която се явява, и после изчезва.


Светлина за всеки ден...

Сутрин
Моите дни са по-бързи от бързоходец; Бягат без да видят добро. Преминаха като леки кораби, като орел, който се спуща върху лова. - Като с порой ги завличаш; те стават като сън; Заран са като трева, която пораства; Заран цъфти и пораства; Вечер се окосява и изсъхва. - Човекът роден от жена е кратковременен и пълен със смущение. Цъфти като цвят, и се покосява.

Светът преминава, и неговите похоти; а който върши Божията воля, пребъдва до века. - Те ще изчезнат, а Ти ще пребъдваш; Да! те всички ще овехтеят като дреха; Като облекло ще ги смениш, и ще бъдат изменени. Но Ти си същият, и Твоите години няма да се свършат. - Исус Христос е същият вчера днес и до века.

Як. 4:14. Йов 9:25,26. - Пс. 90:5,6. - Йов 14:2. 1 Йоан 2:17. - Пс 102:26,27. - Евр. 13:8.

Ще се моля с духа си, но ще се моля и с ума си.


Вечер
Но изпълняйте се с Духа, и разговаряйте се с псалми и химни и духовни песни, като пеете и възпявате Господа в сърцето си. - Христовото слово да се вселява във вас богато; с пълна мъдрост учете се и увещавайте се с псалми и химни и духовни песни, като пеете на Бога с благодат в сърцата си.
Устата ми ще изговарят хваление на Господа; И всяка твар нека благославя Неговото свято име от века и до века.

Хвалете Господа; защото е добро нещо да пеем хваления на нашия Бог. Пейте Господу и благодарете Му. Пейте хваления с арфа на нашия Бог.
И чух глас от небето като глас от много води и като глас от гръм; и гласът който чух, беше като глас на свирачи, които свиреха с арфите си.


1 Кор. 14:15. Еф. 5:18,19. Кол. 3:16. Пс. 145:21. Пс. 147:1,7. Отк. 14:2.


Посвещение всеки ден - сутрин и вечер от Самуел Багстер (1772-1851), 16 Март
Пламен Шопов, http://svetlina-za-vseki-den.blogspot.com/
Благословение!

Прочетете Цялата Статия...

вторник, 26 февруари 2019 г.

Да усъвършенства чрез страдания

Да усъвършенства чрез страдания


Светлина за всеки ден...

Сутрин
Душата Ми е прескръбна до смърт; постойте тук и бдете заедно с Мене. И като пристъпи малко напред, падна на лицето Си, и се молеше, казвайки: Отче Мой, ако е възможно, нека Ме отмине тази чаша; не обаче, както Аз искам, но както Ти искаш. - И като беше на мъка, молеше се по-усърдно; и потта Му стана като големи капки кръв, които капеха на земята.

Връзките на смъртта ме обвиха, и мъките на преизподнята ме намериха; Скръб и беда срещнах. - Укор съкруши сърцето ми, и съм много отпаднал; И чаках да ме пожали някой, но нямаше никой, - и утешители, но не намерих. - Погледни надясно ми и виж, че никой не иска да знае за мене; Избавление няма вече за мене; никой не се грижи за живота ми.

Той бе презрян и отхвърлен от човеците. Човек на скърби и навикнал на печал; И както човек, от когото отвръщат хората лице, презрян бе, и за нищо Го не счетохме.


Евр. 2:10. Мат. 26:38,39. - Лука 22:44. Пс. 116:3. - Пс. 69:20. - Пс. 142:4. Ис. 53:3.

Господ направи небето и земята, морето и всичко що има в тях.


Вечер
Небесата разказват славата Божия, и просторът известява делото на ръцете Му. -
Чрез словото на Господа станаха небесата, И чрез дишането на устата Му цялото им множество. Защото Той каза, и стана; Той заповяда, и затвърди се. - Ето, народите са като капка от ведро, И се считат като ситен прашец на везните; Ето, островите са като ситен прах що се вдига.

С вяра разбираме, че световете са били създадени с Божието слово, тъй щото видимото не стана от видими неща.

Когато гледам Твоите небеса, делото на Твоите пръсти, Луната и звездите, които Ти си отредил, Казвам си: Що е човек та да го помниш? Или човешки син та да го посещаваш?


Из. 20:11 Пс. 19:1. - Пс. 33:6,9. - Ис. 40:15. Евр. 11:3. Пс. 8:3,4.


Посвещение всеки ден - сутрин и вечер от Самуел Багстер (1772-1851), 15 Март
Пламен Шопов, http://svetlina-za-vseki-den.blogspot.com/
Благословение!

Прочетете Цялата Статия...

събота, 23 февруари 2019 г.

Да украсяват във всичко учението на Бога, на нашия Спасител.

Да украсяват във всичко учението на Бога, на нашия Спасител.


Светлина за всеки ден...

Сутрин
Само се обхождайте достойно на Христовото благовестие. - Въздържайте се от всякакво зло. - Блажени сте, ако ви опозоряват за Христовото име. Никой от вас да не страда като убиец, или крадец, или злодеец, или като такъв, който се бърка в чужди работи. - Бъдете безукорни и незлобливи, непорочни Божии чада всред опако и извратено поколение, между които блестите като светила на света. - Също така нека свети вашата виделина пред човеците, за да виждат добрите ви дела, и да прославят вашия Отец, Който е на небесата.

Благост и вярност нека не те оставят; Вържи ги около шията си, начертай ги на плочата на сърцето си. Така ще намериш благоволение и добро име пред Бога и човеците. - Най-после, братя, всичко, що е истинно, що е честно, що е праведно, що е любезно, що е благодатно - ако има нещо добродетелно, и ако има нещо похвално - това зачитайте.

Тит 2:10. Фил. 1:27 - 1 Сол. 5:22 - 1 Пет. 4:14,15 - Фил. 2:15. - Мат. 5:16. Пр. 3:3,4. Фил. 4:8.

Думите, които съм ви говорил, дух са и живот са.


Вечер
От собствената Си воля ни е родил чрез словото на истината. - Буквата убива, а духът оживотворява.
Христос възлюби църквата и предаде Себе Си за нея, за да я освети, като я е очистил с водно умиване чрез словото, за да я представи на Себе Си църква славна, без петно, или бръчка, или друго такова нещо, но да бъде света и непорочна.

Как ще очисти младежът пътя си? Като му дава внимание според Твоето слово. Словото Ти ме съживи. В сърцето си опазих (скрих) Твоето слово За да не ти съгрешавам. Не ще забравя Твоето слово. Уповавам на Твоето слово. Законът на Твоите уста е за мене по-желателен От хиляди злато и сребро. До века няма да забравя Твоите правила, защото чрез тях си ме съживил.
Колко са сладки на вкуса ми Твоите думи! Да! по-сладки от мед в устата ми. Чрез Твоите правила станах разумен; Затова мразя всеки лъжлив път.


Йоан 6:63. Як. 1:18. - 2 Кор. 3:6. Еф. 5:25 27. Пс. 119:9,50,11,16,42,72,93,103,104.


Посвещение всеки ден - сутрин и вечер от Самуел Багстер (1772-1851), 14 Март
Пламен Шопов, http://svetlina-za-vseki-den.blogspot.com/
Благословение!


Прочетете Цялата Статия...

вторник, 12 юни 2018 г.

Има само един Бог и един ходатай между Бога и човеците, човекът Христос Исус

Има само един Бог и един ходатай между Бога и човеците, човекът Христос Исус


Светлина за всеки ден...

Сутрин
Понеже децата са същества от общата плът и кръв то и Той, подобно на тях, взе участие в същото.

Към Мене погледнете и спасени бъдете всички земни краища; Защото Аз съм Бог, и няма друг.


Имаме ходатай при Отца, Исуса Христа праведния. - В Христа Исуса вие, които някога сте били далеч, сте поставени близо чрез кръвта на Христа. Защото Той е нашият мир. - Той влезе веднъж за винаги в светилището, и то не с кръв от козли и от телци, но със Собствената Си кръв, и придоби за нас вечно изкупление. Той е посредник на нов завет по тая причина, щото призваните да получават обещаното вечно наследство чрез смъртта, станала за изкупване престъпленията, извършени при първия завет. - Може съвършено да спасява тия, които дохождат при Бога чрез Него, понеже всякога живее да ходатайства за тях.

1 Тим. 2:5. Евр. 2:14. Ис. 45:22. 1 Йоан 2:1. - Еф. 2:13,14. - Евр. 9:12,15. - Евр. 7:25.


Боже мой, душата ми е отпаднала дълбоко в мене


Вечер
Ще опазиш в съвършен мир непоколебимия ум, защото на Тебе уповава. Уповавайте на Господа винаги, защото Господ Иеова е вечна канара.

Възложи на Господа товара си и Той ще те подпре. - Защото не е презрял и не се е отвърнал от скръбта на оскърбения, Нито е скрил лицето Си от него; Но послуша, когато извика той към Него. - Зле ли страда някой от вас? нека се моли.

Да се не смущава сърцето ви, нито да се бои. - Не се безпокойте за живота си, какво ще ядете или какво ще пиете, нито за тялото си, какво ще облечете.
Погледнете на небесните птици, че не сеят, нито жънат, нито в житници събират: и пак небесният ви Отец ги храни. Вие не сте ли много по-скъпи от тях? - Не бъди невярващ, а вярващ. - Аз съм с вас през, всичките дни.


Пс. 42:6. Ис. 26:3,4. Пс. 55:22. - Пс. 22:24. - Яков 5:13. Йоан 14:27. - Мат. 6:25,26. Йоан 20:27. - Мат. 28:20.


Посвещение всеки ден - сутрин и вечер от Самуел Багстер (1772-1851), 13 Март
Пламен Шопов, http://svetlina-za-vseki-den.blogspot.com/
Благословение!

Прочетете Цялата Статия...

вторник, 29 май 2018 г.

Господ да осияе с лицето Си над тебе и да ти покаже милост! Господ да издигне лицето Си над тебе и да ти даде мир!

Господ да осияе с лицето Си над тебе и да ти покаже милост! Господ да издигне лицето Си над тебе и да ти даде мир!

Светлина за всеки ден...


Сутрин
Никой, кога да е, не е видял Бога; Единородният Син, който е в лоното на Отца, Той Го изяви. - Сияние на Неговата слава, и отпечатък на Неговото същество. - Невярващите, богът на тоя свят е заслепил, за да ги не озари светлината от славното благовестие на Христа, Който е образ на Бога.

Направи да светне лицето Ти над слугата Ти; Спаси ме в милосърдието Си. Господи, да се не посрамя, Защото съм Те призовал. - Господи, с благоволението Си Ти беше ме поставил на твърда планина; Скрил си лицето Си, и смутих се. - Блажени людете, които познават възклицанието на тръбите; Те ходят, Господи, в светлината на Твоето лице.

Господ ще даде сила на людете Си; Господ ще благослови людете Си с мир.

Дерзайте! Аз съм; не бойте се.


Чис. 6:25,26. Йоан 1:18. - Евр. 1:3 - 2 Кор. 4:4. Пс. 31:16,17. - Пс. 30:7. - Пс. 89:15. Пс. 29:11. Мат. 14:27.

Това що е угодно пред Него.


Вечер
Без вяра не е възможно да се угоди Бога. - Тия, които са плътски, не могат да угодят на Бога. - Защото Господ има благоволение към людете Си.

Това е благоугодно, ако някой от съзнанието за Бога претърпява оскърбления, като страда несправедливо. Но когато вършите добро и страдате, ако понасяте търпеливо, това е угодно пред Бога. - Нетленното украшение на кротък и тих дух, което е скъпоценно пред Бога.

Който принася жертва на хвала, той Ме прославя; И на онзи, който оправя пътя си, ще покажа Божието спасение. - Ще хваля името на Бога с песен, и ще Го възвелича с хваления; И това ще угоди на Господа повече от вол, - от юнец имащ рога и копита.

Моля ви, братя, поради Божиите милости, да представите телата си в жертва жива, света, благоугодна на Бога, като ваше духовно служение.


1 Йоан 3:22. Евр. 11:6. - Рим. 8:8. - Пс. 149:4. 1 Пет. 2:19,20. - 1 Пет. 3:4. Пс. 50:23. - Пс. 69:30,31. Рим. 12:1.


Посвещение всеки ден - сутрин и вечер от Самуел Багстер (1772-1851), 12 Март
Пламен Шопов, http://svetlina-za-vseki-den.blogspot.com/
Благословение!

Прочетете Цялата Статия...

понеделник, 12 март 2018 г.

Господ да те благослови и да те опази!

Господ да те благослови и да те опази!

Светлина за всеки ден...


Сутрин
Благословението Господно обогатява; И трудът на човека не ще притури нищо. - Защото Ти, Господи, ще благословиш праведния, ще го покриеш с благоволение като с щит.

Той няма да остави да се поклати ногата ти; Оня, който те пази, няма да задреме. Господ ти е пазач; Господ е твой покров отдясно ти. Господ ще те пази от всяко зло; Ще пази душата ти. Господ ще пази излизането ти и влизането ти от сега и до века. - Аз, Господ, го пазя; Всяка минута ще го поя; Нощем и денем ще го пазя за да го не повреди никой.


Отче свети, опази в името Си тия, които си Ми дал. До като бях с тях, Аз пазех в Твоето име тия, които Ми даде; опазих ги, и нито един от тях не погина.

Господ ще ме избави от всяко дело на лукавия и ще ме спаси и въведе в небесното Си царство; Комуто да бъде слава във вечни векове. Амин.


Чис. 6:24. Пр. 10:22. - Пс. 5:12. Пс. 121:3,5,7,8. - Ис. 27:3. Йоан 17:11,12. 2 Тим. 4:18.


Исус се просълзи.

Вечер
Човек на скърби и навикнал на печал. - Защото нямаме такъв първосвещеник, Който да не може да състрадава с нас в нашите немощи. - Заради Когото е всичко, и чрез Когото е всичко, като привежда много синове в слава, да усъвършенства чрез страдания Начинателя на тяхното спасение. - Ако и да беше Син, пак се научи на послушание от това, което пострада.

Аз не се разбунтувах, нито се обърнах назад. Гърба си дадох на биене, и бузите си на скубачите на косми; Не скрих лицето си от безчестие и заплювания.

Виж колко го е обичал!. - Той не помогна на ангелите, но помогна на Авраамовото потомство. Трябваше да се оприличи във всичко на братята Си, за да бъде милостив и верен първосвещеник в отношение към Бога, за да извърши умилостивение за греховете на людете.


Йоан 11:35. Ис. 53:3. Евр. 4:15. Евр. 2:10. - Евр. 5:8. - Ис. 50:5,6. Йоан 11:36. Евр. 2:16,17.

Вр. Кутелка, Сини Камъни

Посвещение всеки ден - сутрин и вечер от Самуел Багстер (1772-1851), 11 Март
Пламен Шопов, http://svetlina-za-vseki-den.blogspot.com/
Благословение!

Прочетете Цялата Статия...

вторник, 5 декември 2017 г.

Бог ще си промисли агнето за всеизгаряне.

Господ ще промисли.


Светлина за всеки ден...

Сутрин
Бог ще си промисли агнето за всеизгаряне.
Ето, ръката на Господа не се е скъсила та да не може да спаси, нито ухото Му отъпяло та да не може да чува. - Избавител ще дойде от Сион; Той ще отвърне нечестията от Якова.

Блажен оня, чийто помощник е Якововият Бог, чиято надежда е на Господа неговия Бог. - Ето, окото на Господа е върху ония, които Му се боят, върху ония, които се надяват на Неговата милост, за да избави от смърт душата им, и в глад да ги опази живи.


Моят Бог ще снабди всяка ваша нужда според Своето богатство в слава в Христа Исуса. - Бог е рекъл: Никак няма да те оставя и никак няма да те забравя, така щото дръзновено казваме: Господ ми е помощник; няма да се убоя. Какво ще ми стори човек? - Господ е сила моя и щит мой; На Него е уповало сърцето ми, и Той ми помогна; Затова се развесели сърцето ми и с песните си ще Го възхваля.


Бит. 22:14. Бит. 22:8. Ис. 59:1. - Рим. 11:26. Пс. 146:5. - Пс. 33:18,19. Фил. 4:l9. Евр. 13:5,6. - Пс. 28:7.

Пасе стадото си между кремовете.


Вечер
Където двама или трима са събрани в Мое име, там съм и Аз посред тях.- Ако Ме люби някой, ще пази учението Ми; и Отец Ми ще го възлюби, и Ние ще дойдем при него и ще направим обиталище у него.

Ако пазите Моите заповеди, ще пребъдвате в любовта Ми, както и Аз опазих заповедите на Отца Си и пребъдвам в Неговата любов.

Нека дойде възлюбеният ми в градината си И яде изрядните си плодове. - Дойдох в градината си, сестро моя, невесто; Обрах смирната си и ароматите си; Ядох медената си пита с меда си. - А плодът на Духа е: любов, радост, мир, дълготърпение, благост, милосърдие, вярност,кротост, себеобуздание; против такива неща няма закон.

В това се прославя Отец Ми, да принасяте много плод; и така ще бъдете Мои ученици. - Всяка пръчка в Мене, която не дава плод, Той я отрязва; и всяка що дава плод, очистя я, за да дава повече плод. - Изпълнени с плодовете на правдата, които са чрез Исуса Христа, за слава и хвала на Бога.


Песен на песните 2:16. Мат. 18:20. - Йоан 14:23. Йоан 15:10. Песни 4:16. - Песни 5:1.- Гал. 5:22,23. Йоан 15:8. - Йоан 15:2. - Фил. 1:11.

Посвещение всеки ден - сутрин и вечер от Самуел Багстер (1772-1851), 10 Март
Пламен Шопов, http://svetlina-za-vseki-den.blogspot.com/
Благословение!

Прочетете Цялата Статия...