Светлина на света

Исус пак им говори, казвайки: Аз съм светлината на света; който Ме следва няма да ходи в тъмнината, но ще има светлината на живота. Йоан 8:12

”Светлина за всеки ден” на Самуел Багстер

са едни от най-обичаните размишления на всички времена. Те ни предлагат кратко посвещение всяка сутрин и вечер, въз основа на Библията. Оригиналното издание е подготвено от Джонатан Багстер и други членове семейството, които са потомци на известният книжар от Лондон, Самуел Багстер. Патриархът на семейството, Самуел Багстер създава силна семейна традиция за ежедневно четене на Библията и медитация. Неговите потомци черпят от кладенеца на това наследство, като предлагат тези посвещения в полза на всички вярващи. Това безценно съдържание е плод на молитвите на едно благочестиво и посветено християнско семейство.
Една от интересните особености на тези посвещения е редът и представянето на стиховете от Библията. Всяко прочитане е проектирано около една централна тема библейски стихове и включва така специално избрани стихове, които да ви дадат поглед върху темата, докато четете, медитирате върху и прилагате писанията в живота си. Понякога стих по назад на една глава ще предшества стих по напред от същата глава. Това не е случайно, че стиховете са били подредени по този начин, за да изведат в прогресия темите и мисълта на Багстер, върху които той иска да наблегне.
"Светлина за всеки ден" може да се чете всяка година. Тъй като Писанията са винаги актуални и обстоятелствата в нашия живот винаги се променят, така вие постоянно ще разширявате възгледите си и широчината на разбиране на Словото ще задълбочава всяка година, докато четете пасажи от Библията. Благословение и нека да бъдем светлината и солта на земята!

петък, 21 април 2017 г.

Твоят съпруг е Творецът ти, Чието име е Господ на Силите.

Твоят съпруг е Творецът ти, Чието име е Господ на Силите.


Светлина за всеки ден...

Сутрин
Тая тайна е голяма; но аз говоря това за Христа и за църквата.
Няма вече да се наричаш оставен... Но ще се наричаш Благоволение,.. Защото Господ благоволи в теб. … И както младоженецът се радва на невестата, Така и твоят Бог ще се зарадва на тебе. - Господ ме е помазал да… утеша всичките наскърбени. Да наредя за наскърбените в Сион, да им дам венец вместо пепел, миро на радост вместо плач, облекло на хваление вместо унил дух.


Ще се развеселя премного в Господа, душата ми ще се зарадва в моя Бог; Защото Той ме облече с одежди на спасение, Загърна ме с мантия на правда като младоженец украсен, подобно на първосвещеник, с венец, и като невеста накитена с украшенията си.

И ще те сгодя за Себе Си за винаги; Да! Ще те сгодя за Себе Си в правда и в съдба, в милосърдие и милости.

Кой ще ни отлъчи от Христовата любов?


Ис. 54:5. Еф. 5:32. Ис. 62:4,5.- Ис. 61:1 3. Ис. 61:10. Ос. 2:19. Rom. 8:35.


В Твоите ръце са времената ми.


Вечер
Всичките Му светии са под ръката ти. - И Господното слово дойде към него и рече: Иди от тука, обърни се към изток, и скрий се при потока Херит, който е срещу Иордан. Ще пиеш от потока; а на враните заповядах да те хранят там. Тогава Господното слово дойде към него и рече: Стани, иди в Сарепта сидонска и седи там; ето, заповядах на една вдовица там, да те храни.

Не се безпокойте за живота си, какво ще ядете или какво ще пиете, нито за тялото си, какво ще облечете. Не е ли животът повече от храната, и тялото от облеклото? Небесният ви Отец знае, че се нуждаете от всичко това.

Уповавай на Господа от все сърце, и не се облягай на своя разум. Във всичките си пътища признавай Него, и Той ще оправя пътеките ти.


Пс. 31:15. Вт. 33:3. 3 Царе 17:2-4,8,9. Мат. 6:25,32. Пр. 3:5,6. 1 Пет. 5:7.

Посвещение всеки ден - сутрин и вечер от Самуел Багстер (1772-1851), 7 Март
Пламен Шопов, http://svetlina-za-vseki-den.blogspot.com/
Благословение!Прочетете Цялата Статия...

вторник, 31 януари 2017 г.

Toй пази пътя на светиите Си.

Toй пази пътя на светиите Си.


Светлина за всеки ден...

Сутрин
Господа вашия Бог…. вървеше пред вас в пътя, за да ви търси място, где да поставяте стан, нощем с огън, за да ви показва пътя, по който трябваше да вървите, а денем с облак. - Както орел разбутва гнездото си. Трепери над пилетата си, Разпростира крилата си Та ги подема, и вдига ги на крилата си, така Господ сам го води, и нямаше с него чужд бог. - Стъпките на човека се оправят от Господа; И Неговото благоволение е в пътя Му. Ако падне, не ще се повали, Защото Господ подпира ръката му. - Много са неволите на праведния; Но Господ го избавя от всички тях. - Господ наблюдава пътя на праведните; А пътят на нечестивите ще бъде погибел. - Но знаем, че всичко съдействува за добро на тия, които любят Бога, които са призовани според Неговото намерение. - Господ нашият Бог, да ни помогне и да воюва в боевете ни.

Господ твой Бог е всред тебе, Силният, Който ще те спаси; Ще се развесели за тебе с радост, Ще се успокои в любовта Си, Ще се весели за тебе с песни.

Пр. 2:8. Вт. 1:32,33. - Вт. 32:11,12. - Пс. 37:23,24. - Пс. 34:19. - Пс. 1:6. - Рим. 8:.28. - 2 Лет. 32:8. Zeph. 3:17.


Боже Мой, Боже Мой, защо си Ме оставил?


Вечер
Но Той биде наранен поради нашите престъпления, Бит биде поради нашите беззакония; На Него дойде наказанието докарващо нашия мир, и с Неговите рани ние се изцелихме. …. И Господ възложи на Него беззаконието на всички ни. ….Поради престъплението на Моите люде, върху които трябваше да падне ударът? ... Господ благоволи Той да бъде бит, предаде Го на печал.

….. Исуса, нашия Господ, Който биде предаден за прегрешенията ни, и биде възкресен за оправданието ни. - Христос един път пострада за греховете, Праведният за неправедните, за да ни приведе при Бога, бидейки умъртвен по плът, а оживотворен по дух. - Който сам понесе в тялото Си нашите грехове на дървото, тъй щото, като сме умрели за греховете, да живеем за правдата; с Чиято рана вие оздравяхте.

Който за нас направи грешен Онзи, Който не е знаел грях, за да станем ние чрез Него праведни пред Бога.

Христос ни изкупи от проклетията на закона, като стана проклет за нас.


Мат. 27:46. Ис. 53:5,6,8,10. Рим. 4:24,25. - 1 Пет. 3:18. - 1 Пет. 2:24. 2 Кор. 5:21. Гал. 3:13.


Посвещение всеки ден - сутрин и вечер от Самуел Багстер (1772-1851), 6 Март
Пламен Шопов, http://svetlina-za-vseki-den.blogspot.com/
Благословение!

Прочетете Цялата Статия...

петък, 6 януари 2017 г.

В утеснение съм, Господи; стани ми поръчител.

В утеснение съм, Господи; стани ми поръчител.


Светлина за всеки ден...

Сутрин
Издигам очите си към Тебе, Който обитаваш на небесата. Ето, както очите на слугите гледат към ръката на господаря им, Както очите на слугинята към ръката на господарката й. Така гледат нашите очи към Господа нашия Бог, Докато се смили за нас. - Послушай вика ми, Боже, Внимавай на молбата ми. От краищата на земята ще викам към Тебе, когато примира сърцето ми; Заведи ме на канарата, която е много висока за мене. Защото Ти ми стана прибежище, Яка кула за закрила от неприятеля. В шатъра Ти ще обитавам винаги; Ще прибягна под покрива на Твоите крила. - Защото си бил крепост на сиромаха, Крепост на бедния в утеснението му, прибежище от буря.

Христос пострада за вас, и ви остави пример да последвате по Неговите стъпки (пример). Който грях не е сторил, нито се е намерило лукавство в устата Му. Който бидейки охулван, хула не отвръщаше; като страдаше, не заплашваше; но предаваше делото Си на Този, Който съди справедливо.

Ис. 38:14. Пс. 123:1,2. - Пс. 61:1-4. - Ис. 25:4. 1 Пет. 2:21-23.

Подвизавай се в доброто войнствуване на вярата.


Вечер
Отвсякъде бяхме в утеснение: отвън борби, отвътре страхове. - Не бой се, защото ония, които са с нас, важат повече от ония, които са с тях. - Най-после, заяквайте в Господа и в силата на Неговото могъщество.
Ти идеш против мене с меч и копие и сулица; а аз ида против тебе в името на Господа на Силите, Бога на Израилевите войски, върху които ти хвърли презрение. - Бог е силната моя крепост: … Учи ръцете ми да воюват, Така щото мишците ми запъват меден лък. - но нашата способност е от Бога.

Ангелът на Господа се опълчва около ония, които Му се боят, и ги избавя. - ето, хълмът бе пълен с огнени коне и колесници около Елисея.

Не ще ми стигне време да приказвам за …. тези, които с вяра побеждаваха царства, угасваха силата на огъня, избягваха острото на ножа, оздравяха от болести, ставаха силни във война, обръщаха в бяг чужди войски.


1 Тим. 6:12. 2 Кор. 7:5. 4 Царе 6:16. - Еф. 6:10. 1 Царе 17:45. - 2 Царе 22:33,35. 2 Кор. 3:5. Пс. 34:7. - 4 Царе 6:17. Евр. 11:32-34.


Посвещение всеки ден - сутрин и вечер от Самуел Багстер (1772-1851), 5 Март
Пламен Шопов, http://svetlina-za-vseki-den.blogspot.com/
Благословение!

Прочетете Цялата Статия...

неделя, 11 декември 2016 г.

Мислете за горното, а не за земното.

Мислете за горното, а не за земното.


Светлина за всеки ден...

Сутрин
Не любете света, нито каквото е на света. Ако люби някой света, в него няма любов към Отца. - Недейте си събира съкровища на земята, гдето молец и ръжда ги изяжда, и гдето крадци подкопават и крадат. Но събирайте си съкровища на небето, гдето молец и ръжда не ги изяжда, и гдето крадци не подкопават нито крадат. защото гдето е съкровището ти, там ще бъде и сърцето ти.

С вярване ходим, а не с виждане. - Затова ние не се обезсърчаваме; но ако и да тлее външният наш човек, пак вътрешният всеки ден се подновява. Защото нашата привременна лека скръб произвежда все повече и повече една вечна тежина на слава за нас, които не гледаме на видимите, но на невидимите; защото видимите са временни, а невидимите вечни. - За наследство нетленно, неоскверняемо, и което не повяхва, запазено на небесата за вас.

Кол. 3:2. 1 Йоан 2:15. - Мат. 6:19-21. 2 Кор. 5:7. - 2 Кор. 4:16-18. - 1 Пет. 1:4.

Подложи плещите си за товар.


Вечер
Братя, вземете за пример на злострадание и на твърдост пророците, които говориха за Господното име. - А всичко това им се случи за примери, и се написа за поука нам, върху които са стигнали последните времена.
Ти говориш както говори една от безумните жени. Що! доброто ли ще приемаме от Бога, и да не приемаме и злото? Във всичко това Иов не съгреши с устните си. - Аарон мълчеше. - Господ е; нека стори каквото Му е угодно.

Възложи на Господа това, което ти е възложил и Той ще те подпре. - Той наистина понесе печалта ни, и със скърбите ни се натовари.

Дойдете при Мене всички, които се трудите и сте обременени, и Аз ще ви успокоя. Вземете Моето иго върху си, и научете се от Мене; защото съм кротък и смирен на сърце; и ще намерите покой на душите си. Защото Моето иго е благо, и Моето бреме е леко.


Бит. 49:15. Яков 5:10.- 1 Кор. 10:11. Йов 2:10. - Левит 10:3. - 1 Царе 3:18. Пс. 55:22. - Ис. 53:4. Мат. 11:28-30.


Посвещение всеки ден - сутрин и вечер от Самуел Багстер (1772-1851), 4 Март
Пламен Шопов, http://svetlina-za-vseki-den.blogspot.com/
Благословение!

Прочетете Цялата Статия...

понеделник, 24 октомври 2016 г.

Уповавай на Господа от все сърце, и не се облягай на своя разум. Във всичките си пътища признавай Него, и Той ще оправя пътеките ти.

Уповавай на Господа от все сърце, и не се облягай на своя разум. Във всичките си пътища признавай Него, и Той ще оправя пътеките ти.


Светлина за всеки ден...

Сутрин
Уповавайте на Него, люде, на всяко време, изливайте сърцата си пред Него; Бог е наше прибежище.

Аз ще те вразумя, и ще те науча Пътя, по който трябва да ходиш; Ще те съветвам, Като върху тебе ще бъде окото Ми. Не бивайте като кон или като муле, които нямат разум; За чиито челюсти трябват оглавник и юзда, за да ги държат, иначе, не биха се приближавали при Тебе. Много ще бъдат скърбите на нечестивия; Но онзи, който уповава на Господа, милост ще го окръжи. - И ушите ти ще слушат зад тебе слово, което, когато се отклонявате на дясно и когато се отклонявате на ляво, ще казва: Тоя е пътят, ходете по него.


Ако Ти не дойдеш с мене, не ни извеждай от тука. Защото как ще се познае сега, че съм придобил Твоето благоволение, аз и Твоите люде? нали чрез Твоето дохождане с нас, така щото да се отделим аз и Твоите люде, от всичките люде, които са по лицето на земята.

Притчи 3:5,6. Пс. 62:8. Пс. 32:8 10. - Ис. 30:21. Изход 33:15,16.

Спускам се към прицелната точка за наградата на горното от Бога призвание в Христа Исуса.


Вечер
Ако искаш да бъдеш съвършен... дойди и Ме следвай. - Аз съм…, наградата ти е извънредно голяма.

Хубаво, добри и верни слуго! в малкото си бил верен, над многото ще те поставя; влез в радостта на господаря си. - И те ще царуват до вечни векове.

Ще получите венеца на славата, който не повяхва. - Венец на живота. - Венецът на правдата. - Венец, …. нетленен.

Отче, желая гдето съм Аз, да бъдат с Мене и тия, които си Ми дал, за да гледат Моята слава, която си Ми дал. - И така ще бъдем всякога с Господа.

Понеже смятам, че сегашните временни страдания не заслужават да се сравнят със славата, която има да се открие към нас.


Фил. 3:14. Мат. 19:21. - Бит. 15:1. Мат. 25:21. - Отк. 22:5. 1 Пет. 5:4. - Як. 1:12. - 2 Тим. 4:8.- 1 Кор. 9:25. Йоан 17:24. - 1 Сол. 4:17. Рим. 8:18.

И просторът известява делото на ръцете Му. (Псалм 19:1б)

Посвещение всеки ден - сутрин и вечер от Самуел Багстер (1772-1851), 3 Март
Пламен Шопов, http://svetlina-za-vseki-den.blogspot.com/
Благословение!


Прочетете Цялата Статия...

вторник, 4 октомври 2016 г.

Бог ме направи плодовит в земята на страданието ми.

Бог ме направи плодовит в земята на страданието ми.


Светлина за всеки ден...

Сутрин
Благословен Бог и Отец на нашия Господ Исус Христос, Отец на милостивите и Бог на всяка утеха. Който ни утешава във всяка наша скръб, за да можем и ние да утешаваме тия, които се намират в каквато и да била скръб, с утехата, с която и ние се утешаваме от Бога. Защото, както изобилват в нас Христовите страдания, така и нашата утеха изобилва чрез Христа.

В което блаженство се радвате, ако и за малко време да скърбите сега, ако е потребно, в разни изпитни, с цел: изпитването на вашата вяра, като е по-скъпоценно от златото, което гине, но пак се изпитва чрез огън, да излезе за хвала и слава и почест, когато се яви Исус Христос. - Господ беше с мене и ме укрепи.

Затова и тия, които страдат по Божията воля, нека предават душите си на верния Създател, като вършат добро.


Бит. 41:52. 2 Кор. 1:3-5. 1 Пет. 1:6,7 - 2 Тим. 4:17. 1 Пет. 4:19.


Следователно, за Божиите люде остава една съботна почивка.


Вечер
Там нечестивите престават да смущават, и там уморените се успокояват. Заедно се успокояват и пленниците. Не чуват гласа на насилника.

Блажени от сега нататък мъртвите, които умират в Господа; да! казва Духът, за да си починат от трудовете си; защото делата им следват подир тях.

Нашият приятел Лазар заспа; но Аз отивам да го събудя. … Но Исус бе говорил за смъртта му; а те мислеха, че говори за почиване в сън.

Защото ние, които сме в тая телесна скиния, като обременени, стенем. - Ние, които имаме Духа в начатък, и сами ние въздишаме в себе си и ожидаме осиновението си, сиреч, изкупването на нашето тяло. Защото с тая надежда ние се спасихме, а надежда, когато се вижда изпълнена, не е вече надежда. Но, ако се надяваме за онова, което не виждаме, тогава с търпение го чакаме.


Евр. 4:9. Йов 3:17,18. Отк. 14:13. Йоан 11:11,13. 2 Кор. 5:4. - Рим. 8:23-25.

(Боже), Учудвам се на творенията на ръцете Ти! (Псалм 143:5)

Посвещение всеки ден - сутрин и вечер от Самуел Багстер (1772-1851), 2 Март
Пламен Шопов, http://svetlina-za-vseki-den.blogspot.com/
Благословение!


Прочетете Цялата Статия...

неделя, 11 септември 2016 г.

А плодът на Духа е: любов.

А плодът на Духа е: любов.

Светлина за всеки ден...


Сутрин
Бог е любов; и който пребъдва в любовта, пребъдва в Бога, и Бог пребъдва в него. - Божията любов е изляна в сърцата ни чрез дадения нам Свети Дух. - За вас... Той е скъпоценност. - Понеже така ни е възлюбил Бог, то и ние сме длъжни да любим един другиго. - Защото Христовата любов ни принуждава, като разсъждаваме така че, понеже един е умрял за всичките, то всички са умрели и че Той умря за всички, за да не живеят вече живите за себе си, но за Този, Който за тях е умрял и възкръснал.

Сами вие сте научени от Бога да се любите един друг. - Това е Моята заповед, да се любите един друг, както Аз ви възлюбих. - Преди всичко имайте усърдна любов помежду си, защото любовта покрива множество грехове. - Ходете в любов, както и Христос ви възлюби и предаде Себе Си за нас принос и жертва на Бога за благоуханна миризма.

Гал. 5:22. 1 Йоан 4:16.- Рим. 5:5. - 1 Петър. 2:7. - 1 Йоан 4:19. - 2 Кор. 5:14,15. 1 Сол. 4:9. - Йоан 15:12. - 1 Пет. 4:8. - Еф. 5:2.

Иеова Нисий: Господ е мое знаме.


Вечер
Ако Бог е откъм нас, кой ще бъде против нас? - Господ е откъм мене; няма да се убоя; Що може да ми стори човек?

Дал си знаме на ония, които Ти се боят. - Господ е светлина моя и избавител мой. Господ е сила на живота ми. От кого ще се уплаша? От кого ще се боя? Ако се опълчи против мене и войска, сърцето ми няма да се уплаши. Ако се подигне против мене война и тогава ще имам увереност.

Ето, с нас е Бог начело. - Господ на Силите е с нас. Прибежище е нам Якововият Бог.

Те ще воюват против Агнето, но Агнето ще ги победи.

Защо се разоряват народите, и племената намислюват суета? Тоя, Който седи на небесата, ще се смее; Господ ще им се поругае. - Съветвайте се помежду си, но съветването ви ще се осуети. Говорете дума, но тя няма да стои; Защото Бог е с нас.


Изход 17:15. Рим. 8:31. - Пс. 118:6. Пс. 60:4. - Пс. 27:1,3. 2 Лет. 13:12. - Пс. 46:7. Отк. 17:14. Пс. 2:1,4. - Исая 8:10.

Небесата разказват славата Божия, и просторът известява делото на ръцете Му. (Псалм 19:1)

Посвещение всеки ден - сутрин и вечер от Самуел Багстер (1772-1851), 1 Март
Пламен Шопов, http://svetlina-za-vseki-den.blogspot.com/
Благословение!

Прочетете Цялата Статия...