Светлина на света

Исус пак им говори, казвайки: Аз съм светлината на света; който Ме следва няма да ходи в тъмнината, но ще има светлината на живота. Йоан 8:12

”Светлина за всеки ден” на Самуел Багстер

са едни от най-обичаните размишления на всички времена. Те ни предлагат кратко посвещение всяка сутрин и вечер, въз основа на Библията. Оригиналното издание е подготвено от Джонатан Багстер и други членове семейството, които са потомци на известният книжар от Лондон, Самуел Багстер. Патриархът на семейството, Самуел Багстер създава силна семейна традиция за ежедневно четене на Библията и медитация. Неговите потомци черпят от кладенеца на това наследство, като предлагат тези посвещения в полза на всички вярващи. Това безценно съдържание е плод на молитвите на едно благочестиво и посветено християнско семейство.
Една от интересните особености на тези посвещения е редът и представянето на стиховете от Библията. Всяко прочитане е проектирано около една централна тема библейски стихове и включва така специално избрани стихове, които да ви дадат поглед върху темата, докато четете, медитирате върху и прилагате писанията в живота си. Понякога стих по назад на една глава ще предшества стих по напред от същата глава. Това не е случайно, че стиховете са били подредени по този начин, за да изведат в прогресия темите и мисълта на Багстер, върху които той иска да наблегне.
"Светлина за всеки ден" може да се чете всяка година. Тъй като Писанията са винаги актуални и обстоятелствата в нашия живот винаги се променят, така вие постоянно ще разширявате възгледите си и широчината на разбиране на Словото ще задълбочава всяка година, докато четете пасажи от Библията. Благословение и нека да бъдем светлината и солта на земята!

вторник, 12 юни 2018 г.

Има само един Бог и един ходатай между Бога и човеците, човекът Христос Исус

Има само един Бог и един ходатай между Бога и човеците, човекът Христос Исус


Светлина за всеки ден...

Сутрин
Понеже децата са същества от общата плът и кръв то и Той, подобно на тях, взе участие в същото.

Към Мене погледнете и спасени бъдете всички земни краища; Защото Аз съм Бог, и няма друг.


Имаме ходатай при Отца, Исуса Христа праведния. - В Христа Исуса вие, които някога сте били далеч, сте поставени близо чрез кръвта на Христа. Защото Той е нашият мир. - Той влезе веднъж за винаги в светилището, и то не с кръв от козли и от телци, но със Собствената Си кръв, и придоби за нас вечно изкупление. Той е посредник на нов завет по тая причина, щото призваните да получават обещаното вечно наследство чрез смъртта, станала за изкупване престъпленията, извършени при първия завет. - Може съвършено да спасява тия, които дохождат при Бога чрез Него, понеже всякога живее да ходатайства за тях.

1 Тим. 2:5. Евр. 2:14. Ис. 45:22. 1 Йоан 2:1. - Еф. 2:13,14. - Евр. 9:12,15. - Евр. 7:25.


Боже мой, душата ми е отпаднала дълбоко в мене


Вечер
Ще опазиш в съвършен мир непоколебимия ум, защото на Тебе уповава. Уповавайте на Господа винаги, защото Господ Иеова е вечна канара.

Възложи на Господа товара си и Той ще те подпре. - Защото не е презрял и не се е отвърнал от скръбта на оскърбения, Нито е скрил лицето Си от него; Но послуша, когато извика той към Него. - Зле ли страда някой от вас? нека се моли.

Да се не смущава сърцето ви, нито да се бои. - Не се безпокойте за живота си, какво ще ядете или какво ще пиете, нито за тялото си, какво ще облечете.
Погледнете на небесните птици, че не сеят, нито жънат, нито в житници събират: и пак небесният ви Отец ги храни. Вие не сте ли много по-скъпи от тях? - Не бъди невярващ, а вярващ. - Аз съм с вас през, всичките дни.


Пс. 42:6. Ис. 26:3,4. Пс. 55:22. - Пс. 22:24. - Яков 5:13. Йоан 14:27. - Мат. 6:25,26. Йоан 20:27. - Мат. 28:20.


Посвещение всеки ден - сутрин и вечер от Самуел Багстер (1772-1851), 13 Март
Пламен Шопов, http://svetlina-za-vseki-den.blogspot.com/
Благословение!

Прочетете Цялата Статия...

вторник, 29 май 2018 г.

Господ да осияе с лицето Си над тебе и да ти покаже милост! Господ да издигне лицето Си над тебе и да ти даде мир!

Господ да осияе с лицето Си над тебе и да ти покаже милост! Господ да издигне лицето Си над тебе и да ти даде мир!

Светлина за всеки ден...


Сутрин
Никой, кога да е, не е видял Бога; Единородният Син, който е в лоното на Отца, Той Го изяви. - Сияние на Неговата слава, и отпечатък на Неговото същество. - Невярващите, богът на тоя свят е заслепил, за да ги не озари светлината от славното благовестие на Христа, Който е образ на Бога.

Направи да светне лицето Ти над слугата Ти; Спаси ме в милосърдието Си. Господи, да се не посрамя, Защото съм Те призовал. - Господи, с благоволението Си Ти беше ме поставил на твърда планина; Скрил си лицето Си, и смутих се. - Блажени людете, които познават възклицанието на тръбите; Те ходят, Господи, в светлината на Твоето лице.

Господ ще даде сила на людете Си; Господ ще благослови людете Си с мир.

Дерзайте! Аз съм; не бойте се.


Чис. 6:25,26. Йоан 1:18. - Евр. 1:3 - 2 Кор. 4:4. Пс. 31:16,17. - Пс. 30:7. - Пс. 89:15. Пс. 29:11. Мат. 14:27.

Това що е угодно пред Него.


Вечер
Без вяра не е възможно да се угоди Бога. - Тия, които са плътски, не могат да угодят на Бога. - Защото Господ има благоволение към людете Си.

Това е благоугодно, ако някой от съзнанието за Бога претърпява оскърбления, като страда несправедливо. Но когато вършите добро и страдате, ако понасяте търпеливо, това е угодно пред Бога. - Нетленното украшение на кротък и тих дух, което е скъпоценно пред Бога.

Който принася жертва на хвала, той Ме прославя; И на онзи, който оправя пътя си, ще покажа Божието спасение. - Ще хваля името на Бога с песен, и ще Го възвелича с хваления; И това ще угоди на Господа повече от вол, - от юнец имащ рога и копита.

Моля ви, братя, поради Божиите милости, да представите телата си в жертва жива, света, благоугодна на Бога, като ваше духовно служение.


1 Йоан 3:22. Евр. 11:6. - Рим. 8:8. - Пс. 149:4. 1 Пет. 2:19,20. - 1 Пет. 3:4. Пс. 50:23. - Пс. 69:30,31. Рим. 12:1.


Посвещение всеки ден - сутрин и вечер от Самуел Багстер (1772-1851), 12 Март
Пламен Шопов, http://svetlina-za-vseki-den.blogspot.com/
Благословение!

Прочетете Цялата Статия...

понеделник, 12 март 2018 г.

Господ да те благослови и да те опази!

Господ да те благослови и да те опази!

Светлина за всеки ден...


Сутрин
Благословението Господно обогатява; И трудът на човека не ще притури нищо. - Защото Ти, Господи, ще благословиш праведния, ще го покриеш с благоволение като с щит.

Той няма да остави да се поклати ногата ти; Оня, който те пази, няма да задреме. Господ ти е пазач; Господ е твой покров отдясно ти. Господ ще те пази от всяко зло; Ще пази душата ти. Господ ще пази излизането ти и влизането ти от сега и до века. - Аз, Господ, го пазя; Всяка минута ще го поя; Нощем и денем ще го пазя за да го не повреди никой.


Отче свети, опази в името Си тия, които си Ми дал. До като бях с тях, Аз пазех в Твоето име тия, които Ми даде; опазих ги, и нито един от тях не погина.

Господ ще ме избави от всяко дело на лукавия и ще ме спаси и въведе в небесното Си царство; Комуто да бъде слава във вечни векове. Амин.


Чис. 6:24. Пр. 10:22. - Пс. 5:12. Пс. 121:3,5,7,8. - Ис. 27:3. Йоан 17:11,12. 2 Тим. 4:18.


Исус се просълзи.

Вечер
Човек на скърби и навикнал на печал. - Защото нямаме такъв първосвещеник, Който да не може да състрадава с нас в нашите немощи. - Заради Когото е всичко, и чрез Когото е всичко, като привежда много синове в слава, да усъвършенства чрез страдания Начинателя на тяхното спасение. - Ако и да беше Син, пак се научи на послушание от това, което пострада.

Аз не се разбунтувах, нито се обърнах назад. Гърба си дадох на биене, и бузите си на скубачите на косми; Не скрих лицето си от безчестие и заплювания.

Виж колко го е обичал!. - Той не помогна на ангелите, но помогна на Авраамовото потомство. Трябваше да се оприличи във всичко на братята Си, за да бъде милостив и верен първосвещеник в отношение към Бога, за да извърши умилостивение за греховете на людете.


Йоан 11:35. Ис. 53:3. Евр. 4:15. Евр. 2:10. - Евр. 5:8. - Ис. 50:5,6. Йоан 11:36. Евр. 2:16,17.

Вр. Кутелка, Сини Камъни

Посвещение всеки ден - сутрин и вечер от Самуел Багстер (1772-1851), 11 Март
Пламен Шопов, http://svetlina-za-vseki-den.blogspot.com/
Благословение!

Прочетете Цялата Статия...

вторник, 5 декември 2017 г.

Бог ще си промисли агнето за всеизгаряне.

Господ ще промисли.


Светлина за всеки ден...

Сутрин
Бог ще си промисли агнето за всеизгаряне.
Ето, ръката на Господа не се е скъсила та да не може да спаси, нито ухото Му отъпяло та да не може да чува. - Избавител ще дойде от Сион; Той ще отвърне нечестията от Якова.

Блажен оня, чийто помощник е Якововият Бог, чиято надежда е на Господа неговия Бог. - Ето, окото на Господа е върху ония, които Му се боят, върху ония, които се надяват на Неговата милост, за да избави от смърт душата им, и в глад да ги опази живи.


Моят Бог ще снабди всяка ваша нужда според Своето богатство в слава в Христа Исуса. - Бог е рекъл: Никак няма да те оставя и никак няма да те забравя, така щото дръзновено казваме: Господ ми е помощник; няма да се убоя. Какво ще ми стори човек? - Господ е сила моя и щит мой; На Него е уповало сърцето ми, и Той ми помогна; Затова се развесели сърцето ми и с песните си ще Го възхваля.


Бит. 22:14. Бит. 22:8. Ис. 59:1. - Рим. 11:26. Пс. 146:5. - Пс. 33:18,19. Фил. 4:l9. Евр. 13:5,6. - Пс. 28:7.

Пасе стадото си между кремовете.


Вечер
Където двама или трима са събрани в Мое име, там съм и Аз посред тях.- Ако Ме люби някой, ще пази учението Ми; и Отец Ми ще го възлюби, и Ние ще дойдем при него и ще направим обиталище у него.

Ако пазите Моите заповеди, ще пребъдвате в любовта Ми, както и Аз опазих заповедите на Отца Си и пребъдвам в Неговата любов.

Нека дойде възлюбеният ми в градината си И яде изрядните си плодове. - Дойдох в градината си, сестро моя, невесто; Обрах смирната си и ароматите си; Ядох медената си пита с меда си. - А плодът на Духа е: любов, радост, мир, дълготърпение, благост, милосърдие, вярност,кротост, себеобуздание; против такива неща няма закон.

В това се прославя Отец Ми, да принасяте много плод; и така ще бъдете Мои ученици. - Всяка пръчка в Мене, която не дава плод, Той я отрязва; и всяка що дава плод, очистя я, за да дава повече плод. - Изпълнени с плодовете на правдата, които са чрез Исуса Христа, за слава и хвала на Бога.


Песен на песните 2:16. Мат. 18:20. - Йоан 14:23. Йоан 15:10. Песни 4:16. - Песни 5:1.- Гал. 5:22,23. Йоан 15:8. - Йоан 15:2. - Фил. 1:11.

Посвещение всеки ден - сутрин и вечер от Самуел Багстер (1772-1851), 10 Март
Пламен Шопов, http://svetlina-za-vseki-den.blogspot.com/
Благословение!

Прочетете Цялата Статия...

петък, 11 август 2017 г.

На Бога, Който ни дава всичко изобилно да се наслаждаваме.

На Бога, Който ни дава всичко изобилно да се наслаждаваме.


Светлина за всеки ден...

Сутрин
Внимавай да не забравиш Господа твоя Бог и да не престъпваш заповедите Му, съдбите Му и повеленията Му, които днес ти заповядвам, да не би, като ядеш и се наситиш и построиш добри къщи и живееш в тях… тогава да се надигне сърцето ти и да забравиш Господа твоя Бог, … Който ти дава сила да придобиваш богатство.

Ако Господ не съгради дома, напразно се трудят зидарите; Ако Господ не опази града, напразно бди стражарят. Безполезно е за вас да ставате рано, да лягате толкоз късно, и да ядете хляба на труда, тъй като и в сън Господ дава на Възлюбения Си. - Защото не завладяха земята със своя меч, нито тяхната мишца ги спаси, но Твоята десница и Твоята мишца, и светлостта на Твоето лице, Защото Твоето благоволение беше към тях. - Мнозина думат: Кой ще ни покаже доброто? Господи, издигни над нас светлостта на лицето Си.

1 Тим. 6:17. Вт. 8:11,12,14,18. Пс. 127:1,2. - Пс. 44:3. - Пс. 4:6.


Те пееха като че ли нова песен.


Вечер
През новия и живия път, който Той е открил за нас. - Той ни спаси не чрез праведни дела, които ние сме сторили, но по Своята милост чрез окъпването, сиреч, новорождението и обновяването на Светия Дух, когото изля изобилно върху нас чрез Исуса Христа, нашия Спасител. - Защото по благодат сте спасени чрез вяра, и то не от сами вас; това е дар от Бога; не чрез дела, за да се не похвали никой.

Не нам, Господи, не нам, но на Своето име дай слава. - На този, Който ни люби, и ни е развързал от греховете ни чрез кръвта и Който ни е направил Царство от свещеници на своя Бог и Отец, на Него да бъде слава и господство във вечни векове. Амин. - Защото си бил заклан, и със Своята кръв си изкупил за Бога човеци от всяко племе, език, люде и народ. - И ето голямо множество, което никой не можеше да изброи, … и викаха с висок глас, казвайки: Спасение на нашия Бог, Който седи на престола и на Агнето!


Отк. 14:3. Евр. 10:20. - Тит 3:5,6. - Еф. 2:8,9. Пс. 115:1. - Отк. 1:5. - Отк. 5:9. Rev. 7:9,10.


Посвещение всеки ден - сутрин и вечер от Самуел Багстер (1772-1851), 9 Март
Пламен Шопов, http://svetlina-za-vseki-den.blogspot.com/
Благословение!

Прочетете Цялата Статия...

неделя, 11 юни 2017 г.

Защото си хвърлил зад гърба Си всичките ми грехове

Защото си хвърлил зад гърба Си всичките ми грехове


Светлина за всеки ден...

Сутрин
Кой е Бог като Тебе, Който прощава беззаконие, и не се взира в престъплението на останалите от наследството Си? Не държи гнева Си винаги, защото Му е угодно да показва милост. Изново Той ще се смили за нас, Ще стъпче беззаконията ни; И Ти ще хвърлиш всичките им грехове в морските дълбочини.

Оставих те за малко време, но с голяма милост ще те прибера. В изобилието на гнева Си скрих лицето Си от тебе за един миг; Но с вечна благост ще се смиля за тебе, казва Господ Изкупителят ти. - Аз ще простя беззаконието им, и греха им няма да помня вече.


Блажен оня, чието престъпление е простено, Чийто грях е покрит. Блажен оня човек, комуто Господ не вменява беззаконие, и в чийто дух няма измама. - Кръвта на Сина Му Исуса Христа ни очиства от всеки грях.


Ис. 38:17. Мих. 7:18,19. Ис. 54:7,8. - Ер. 31:34. Пс. 32:1,2. - 1 Йоан 1:7.

Аз зная в Кого съм повярвал, и съм уверен, че Той е силен


Вечер
Може да направи несравнено повече, отколкото искаме или мислим,
А Бог е силен да преумножи на вас всякакво благо, така щото, като имате всякога и във всичко това, което е достатъчно във всяко отношение, да изобилвате във всяко добро дело.

Може и на изкушаваните да помага.


Способен съвършено да спасява тия, които дохождат при Бога чрез Него, понеже всякога живее да ходатайства за тях.

А на Онзи, Който може да ви пази от препъване, и да ви постави непорочни в радост пред Своята слава.

Той е силен да опази до оня ден онова, което съм му поверил.

Който ще преобрази нашето унищожено тяло, за да стане съобразно с Неговото славно тяло, по упражнението на силата Си да покори и всичко на Себе Си.

Вярвате ли че мога да сторя това? Вярваме, Господи. Нека ви бъде според вярата ви.


2 Тим. 1:12. Eph. 3:20. 2 Кор. 9:8. Евр. 2:18. Евр. 7:25. Юда 24. 2 Тим. 1:12. Фил. 3:21. Мат. 9:28,29.


Посвещение всеки ден - сутрин и вечер от Самуел Багстер (1772-1851), 8 Март
Пламен Шопов, http://svetlina-za-vseki-den.blogspot.com/
Благословение!

Прочетете Цялата Статия...

петък, 21 април 2017 г.

Твоят съпруг е Творецът ти, Чието име е Господ на Силите.

Твоят съпруг е Творецът ти, Чието име е Господ на Силите.


Светлина за всеки ден...

Сутрин
Тая тайна е голяма; но аз говоря това за Христа и за църквата.
Няма вече да се наричаш оставен... Но ще се наричаш Благоволение,.. Защото Господ благоволи в теб. … И както младоженецът се радва на невестата, Така и твоят Бог ще се зарадва на тебе. - Господ ме е помазал да… утеша всичките наскърбени. Да наредя за наскърбените в Сион, да им дам венец вместо пепел, миро на радост вместо плач, облекло на хваление вместо унил дух.


Ще се развеселя премного в Господа, душата ми ще се зарадва в моя Бог; Защото Той ме облече с одежди на спасение, Загърна ме с мантия на правда като младоженец украсен, подобно на първосвещеник, с венец, и като невеста накитена с украшенията си.

И ще те сгодя за Себе Си за винаги; Да! Ще те сгодя за Себе Си в правда и в съдба, в милосърдие и милости.

Кой ще ни отлъчи от Христовата любов?


Ис. 54:5. Еф. 5:32. Ис. 62:4,5.- Ис. 61:1 3. Ис. 61:10. Ос. 2:19. Rom. 8:35.


В Твоите ръце са времената ми.


Вечер
Всичките Му светии са под ръката ти. - И Господното слово дойде към него и рече: Иди от тука, обърни се към изток, и скрий се при потока Херит, който е срещу Иордан. Ще пиеш от потока; а на враните заповядах да те хранят там. Тогава Господното слово дойде към него и рече: Стани, иди в Сарепта сидонска и седи там; ето, заповядах на една вдовица там, да те храни.

Не се безпокойте за живота си, какво ще ядете или какво ще пиете, нито за тялото си, какво ще облечете. Не е ли животът повече от храната, и тялото от облеклото? Небесният ви Отец знае, че се нуждаете от всичко това.

Уповавай на Господа от все сърце, и не се облягай на своя разум. Във всичките си пътища признавай Него, и Той ще оправя пътеките ти.


Пс. 31:15. Вт. 33:3. 3 Царе 17:2-4,8,9. Мат. 6:25,32. Пр. 3:5,6. 1 Пет. 5:7.

Посвещение всеки ден - сутрин и вечер от Самуел Багстер (1772-1851), 7 Март
Пламен Шопов, http://svetlina-za-vseki-den.blogspot.com/
Благословение!Прочетете Цялата Статия...