Светлина на света

Исус пак им говори, казвайки: Аз съм светлината на света; който Ме следва няма да ходи в тъмнината, но ще има светлината на живота. Йоан 8:12

”Светлина за всеки ден” на Самуел Багстер

са едни от най-обичаните размишления на всички времена. Те ни предлагат кратко посвещение всяка сутрин и вечер, въз основа на Библията. Оригиналното издание е подготвено от Джонатан Багстер и други членове семейството, които са потомци на известният книжар от Лондон, Самуел Багстер. Патриархът на семейството, Самуел Багстер създава силна семейна традиция за ежедневно четене на Библията и медитация. Неговите потомци черпят от кладенеца на това наследство, като предлагат тези посвещения в полза на всички вярващи. Това безценно съдържание е плод на молитвите на едно благочестиво и посветено християнско семейство.
Една от интересните особености на тези посвещения е редът и представянето на стиховете от Библията. Всяко прочитане е проектирано около една централна тема библейски стихове и включва така специално избрани стихове, които да ви дадат поглед върху темата, докато четете, медитирате върху и прилагате писанията в живота си. Понякога стих по назад на една глава ще предшества стих по напред от същата глава. Това не е случайно, че стиховете са били подредени по този начин, за да изведат в прогресия темите и мисълта на Багстер, върху които той иска да наблегне.
"Светлина за всеки ден" може да се чете всяка година. Тъй като Писанията са винаги актуални и обстоятелствата в нашия живот винаги се променят, така вие постоянно ще разширявате възгледите си и широчината на разбиране на Словото ще задълбочава всяка година, докато четете пасажи от Библията. Благословение и нека да бъдем светлината и солта на земята!

понеделник, 24 октомври 2016 г.

Уповавай на Господа от все сърце, и не се облягай на своя разум. Във всичките си пътища признавай Него, и Той ще оправя пътеките ти.

Уповавай на Господа от все сърце, и не се облягай на своя разум. Във всичките си пътища признавай Него, и Той ще оправя пътеките ти.


Светлина за всеки ден...

Сутрин
Уповавайте на Него, люде, на всяко време, изливайте сърцата си пред Него; Бог е наше прибежище.

Аз ще те вразумя, и ще те науча Пътя, по който трябва да ходиш; Ще те съветвам, Като върху тебе ще бъде окото Ми. Не бивайте като кон или като муле, които нямат разум; За чиито челюсти трябват оглавник и юзда, за да ги държат, иначе, не биха се приближавали при Тебе. Много ще бъдат скърбите на нечестивия; Но онзи, който уповава на Господа, милост ще го окръжи. - И ушите ти ще слушат зад тебе слово, което, когато се отклонявате на дясно и когато се отклонявате на ляво, ще казва: Тоя е пътят, ходете по него.


Ако Ти не дойдеш с мене, не ни извеждай от тука. Защото как ще се познае сега, че съм придобил Твоето благоволение, аз и Твоите люде? нали чрез Твоето дохождане с нас, така щото да се отделим аз и Твоите люде, от всичките люде, които са по лицето на земята.

Притчи 3:5,6. Пс. 62:8. Пс. 32:8 10. - Ис. 30:21. Изход 33:15,16.

Спускам се към прицелната точка за наградата на горното от Бога призвание в Христа Исуса.


Вечер
Ако искаш да бъдеш съвършен... дойди и Ме следвай. - Аз съм…, наградата ти е извънредно голяма.

Хубаво, добри и верни слуго! в малкото си бил верен, над многото ще те поставя; влез в радостта на господаря си. - И те ще царуват до вечни векове.

Ще получите венеца на славата, който не повяхва. - Венец на живота. - Венецът на правдата. - Венец, …. нетленен.

Отче, желая гдето съм Аз, да бъдат с Мене и тия, които си Ми дал, за да гледат Моята слава, която си Ми дал. - И така ще бъдем всякога с Господа.

Понеже смятам, че сегашните временни страдания не заслужават да се сравнят със славата, която има да се открие към нас.


Фил. 3:14. Мат. 19:21. - Бит. 15:1. Мат. 25:21. - Отк. 22:5. 1 Пет. 5:4. - Як. 1:12. - 2 Тим. 4:8.- 1 Кор. 9:25. Йоан 17:24. - 1 Сол. 4:17. Рим. 8:18.

И просторът известява делото на ръцете Му. (Псалм 19:1б)

Посвещение всеки ден - сутрин и вечер от Самуел Багстер (1772-1851), 3 Март
Пламен Шопов, http://svetlina-za-vseki-den.blogspot.com/
Благословение!


Прочетете Цялата Статия...

вторник, 4 октомври 2016 г.

Бог ме направи плодовит в земята на страданието ми.

Бог ме направи плодовит в земята на страданието ми.


Светлина за всеки ден...

Сутрин
Благословен Бог и Отец на нашия Господ Исус Христос, Отец на милостивите и Бог на всяка утеха. Който ни утешава във всяка наша скръб, за да можем и ние да утешаваме тия, които се намират в каквато и да била скръб, с утехата, с която и ние се утешаваме от Бога. Защото, както изобилват в нас Христовите страдания, така и нашата утеха изобилва чрез Христа.

В което блаженство се радвате, ако и за малко време да скърбите сега, ако е потребно, в разни изпитни, с цел: изпитването на вашата вяра, като е по-скъпоценно от златото, което гине, но пак се изпитва чрез огън, да излезе за хвала и слава и почест, когато се яви Исус Христос. - Господ беше с мене и ме укрепи.

Затова и тия, които страдат по Божията воля, нека предават душите си на верния Създател, като вършат добро.


Бит. 41:52. 2 Кор. 1:3-5. 1 Пет. 1:6,7 - 2 Тим. 4:17. 1 Пет. 4:19.


Следователно, за Божиите люде остава една съботна почивка.


Вечер
Там нечестивите престават да смущават, и там уморените се успокояват. Заедно се успокояват и пленниците. Не чуват гласа на насилника.

Блажени от сега нататък мъртвите, които умират в Господа; да! казва Духът, за да си починат от трудовете си; защото делата им следват подир тях.

Нашият приятел Лазар заспа; но Аз отивам да го събудя. … Но Исус бе говорил за смъртта му; а те мислеха, че говори за почиване в сън.

Защото ние, които сме в тая телесна скиния, като обременени, стенем. - Ние, които имаме Духа в начатък, и сами ние въздишаме в себе си и ожидаме осиновението си, сиреч, изкупването на нашето тяло. Защото с тая надежда ние се спасихме, а надежда, когато се вижда изпълнена, не е вече надежда. Но, ако се надяваме за онова, което не виждаме, тогава с търпение го чакаме.


Евр. 4:9. Йов 3:17,18. Отк. 14:13. Йоан 11:11,13. 2 Кор. 5:4. - Рим. 8:23-25.

(Боже), Учудвам се на творенията на ръцете Ти! (Псалм 143:5)

Посвещение всеки ден - сутрин и вечер от Самуел Багстер (1772-1851), 2 Март
Пламен Шопов, http://svetlina-za-vseki-den.blogspot.com/
Благословение!


Прочетете Цялата Статия...

неделя, 11 септември 2016 г.

А плодът на Духа е: любов.

А плодът на Духа е: любов.

Светлина за всеки ден...


Сутрин
Бог е любов; и който пребъдва в любовта, пребъдва в Бога, и Бог пребъдва в него. - Божията любов е изляна в сърцата ни чрез дадения нам Свети Дух. - За вас... Той е скъпоценност. - Понеже така ни е възлюбил Бог, то и ние сме длъжни да любим един другиго. - Защото Христовата любов ни принуждава, като разсъждаваме така че, понеже един е умрял за всичките, то всички са умрели и че Той умря за всички, за да не живеят вече живите за себе си, но за Този, Който за тях е умрял и възкръснал.

Сами вие сте научени от Бога да се любите един друг. - Това е Моята заповед, да се любите един друг, както Аз ви възлюбих. - Преди всичко имайте усърдна любов помежду си, защото любовта покрива множество грехове. - Ходете в любов, както и Христос ви възлюби и предаде Себе Си за нас принос и жертва на Бога за благоуханна миризма.

Гал. 5:22. 1 Йоан 4:16.- Рим. 5:5. - 1 Петър. 2:7. - 1 Йоан 4:19. - 2 Кор. 5:14,15. 1 Сол. 4:9. - Йоан 15:12. - 1 Пет. 4:8. - Еф. 5:2.

Иеова Нисий: Господ е мое знаме.


Вечер
Ако Бог е откъм нас, кой ще бъде против нас? - Господ е откъм мене; няма да се убоя; Що може да ми стори човек?

Дал си знаме на ония, които Ти се боят. - Господ е светлина моя и избавител мой. Господ е сила на живота ми. От кого ще се уплаша? От кого ще се боя? Ако се опълчи против мене и войска, сърцето ми няма да се уплаши. Ако се подигне против мене война и тогава ще имам увереност.

Ето, с нас е Бог начело. - Господ на Силите е с нас. Прибежище е нам Якововият Бог.

Те ще воюват против Агнето, но Агнето ще ги победи.

Защо се разоряват народите, и племената намислюват суета? Тоя, Който седи на небесата, ще се смее; Господ ще им се поругае. - Съветвайте се помежду си, но съветването ви ще се осуети. Говорете дума, но тя няма да стои; Защото Бог е с нас.


Изход 17:15. Рим. 8:31. - Пс. 118:6. Пс. 60:4. - Пс. 27:1,3. 2 Лет. 13:12. - Пс. 46:7. Отк. 17:14. Пс. 2:1,4. - Исая 8:10.

Небесата разказват славата Божия, и просторът известява делото на ръцете Му. (Псалм 19:1)

Посвещение всеки ден - сутрин и вечер от Самуел Багстер (1772-1851), 1 Март
Пламен Шопов, http://svetlina-za-vseki-den.blogspot.com/
Благословение!

Прочетете Цялата Статия...

неделя, 21 август 2016 г.

Недей се хвали с утрешния ден, защото не знаеш какво ще роди денят.

Недей се хвали с утрешния ден, защото не знаеш какво ще роди денят.


Светлина за всеки ден...

Сутрин
Ето, сега е благоприятно време, ето, сега е спасителен ден. - Още малко време светлината е между вас. Ходете докато имате светлината, за да ви не настигне тъмнината. Който ходи в тъмнината не знае къде отива. Докато имате светлината, вярвайте в светлината, за да станете просветени чрез светлината.

Всичко що намери ръката ти да прави според силата ти, направи го; Защото няма ни работа, ни замисъл, ни знание, ни мъдрост в гроба където отиваш.

Душо, имаш много блага натрупани за много години; успокой се, яж, пий, весели се… Глупецо! тая нощ ще ти изискат душата; а това което си приготвил, чие ще бъде? Така става с този, който събира имот за себе си, и не богатее в Бога.

Що е животът ви? Защото вие сте пара, която се явява, и после изчезва. - Светът преминава, и неговите похоти; а който върши Божията воля, пребъдва до века.


Притчи 27:1. 2 Кор. 6:2 - Йоан 12:35,36. Екл. 9:10. Лука 12:19-21. Яков 4:14. - 1 Йоан 2:17.


Но Ти си същият, и Твоите години няма да се свършат.


Вечер
Преди да се родят планините, и да си дал съществувание на земята и вселената, от века и до века Ти си Бог.

Аз Господ не се изменявам, Затова вие, Яковови чада, не загинахте. - Исус Христос е същият вчера днес и до века.

Всяко дадено добро и всеки съвършен дар е отгоре, и слиза от Отца на светлините, у Когото няма изменение, или сянка от промяна. - Защото даровете и призванието от Бога са неотменими.

Бог не е човек та да лъже, нито човешки син та да се разкае. - Че по милост Господна ние не се довършихме, понеже не чезнат щедростите Му.

Той, понеже пребъдва вечно, има свещенство, което не преминава на другиго. Затова и може съвършено да спасява тия, които дохождат при Бога чрез Него, понеже всякога живее да ходатайства за тях. - Не бой се, Аз съм първият и последният и живият.


Пс. 102:27. Пс. 90:2. Мал. 3:6. - Евр. 13:8. Яков 1:17. - Рим. 11:29. Числа 23:19. - Пл. На Еремия 3:22. Евр. 7:24,25. Rev. 1:17.

Посвещение всеки ден - сутрин и вечер от Самуел Багстер (1772-1851), 29 Февруари
Пламен Шопов, http://svetlina-za-vseki-den.blogspot.com/
Благословение!

Прочетете Цялата Статия...

неделя, 10 юли 2016 г.

Защото Бог толкова възлюби света, че даде Своя Единороден Син, за да не погине ни един, който вярва в Него, но да има вечен живот.

Защото Бог толкова възлюби света, че даде Своя Единороден Син, за да не погине ни един, който вярва в Него, но да има вечен живот.


Светлина за всеки ден...

Сутрин
Бог, Който ни примири със Себе Си чрезИсуса Христа, и даде на нас да служим за примирение. сиреч, че Бог в Христа примиряваше света със Себе Си, като не вменяваше на човеците прегрешенията им, и че повери на нас посланието на примирението. И тъй от Христова страна сме посланици, като че Бог чрез нас умолява; молим ви от Христова страна, примирете се с Бога, Който за нас направи грешен Онзи, Който не е знаел грях, за да станем ние чрез Него праведни пред Бога. - Бог е любов. В това се яви Божията любов към нас, че Бог изпрати на света Своя единороден Син, за да живеем чрез Него. В това се състои любовта, не че ние сме възлюбили Бога, но че Той възлюби нас и прати Сина Си като умилостивение за греховете ни. Възлюбени, понеже така ни е възлюбил Бог, то и ние сме длъжни да любим един другиго.

Йоан 3:16. 2 Кор. 5:18-21. - 1 Йоан 4:8-11.

Духът на човека е светило Господно.


Вечер
Който от вас е безгрешен нека пръв хвърли камък на нея… А те, като чуха това разотидоха се един по един, като почнаха от по-старите и следваха до последните.

Кой ти каза, че си гол? Да не би да си ял от дървото, от което ти заповядах да не ядеш?

Ако някой знае да прави добро и го не прави, грях е нему. - Относно всичко, в което нашето сърце ни осъжда; защото Бог е по-голям от сърцето ни и знае всичко. Възлюбени, ако нашето сърце не ни осъжда, имаме дръзновение спрямо Бога.

Всичко наистина е чисто; но е зло за човека, който с яденето си причинява съблазън. Блажен оня, който не осъжда себе си в това, което одобрява.

Изпитай ме, Боже, и познай сърцето ми; Опитай ме, и познай мислите ми. И виж дали има в мене оскърбителен път; И води ме по вечния път.


Пр. 20:27. Йоан 8:7,9. Битие. 3:11. Яков 4:17. - 1 Йоан 3:20,21. Рим. 14:20,22. Пс. 139:23,24.

Посвещение всеки ден - сутрин и вечер от Самуел Багстер (1772-1851), 28 Февруари
Пламен Шопов, http://svetlina-za-vseki-den.blogspot.com/
Благословение!


Колко са велики Твоите дела, Господи!
(Псалм 92:5)

Прочетете Цялата Статия...

събота, 18 юни 2016 г.

Така и вие считайте себе си за мъртви към греха, а живи към Бога в Христа Исуса.

Така и вие считайте себе си за мъртви към греха, а живи към Бога в Христа Исуса.


Светлина за всеки ден...

Сутрин
Истина, истина ви казвам, който слуша Моето учение, и вярва в Този, Който Ме е пратил, има вечен живот, и няма да дойде на съд, но е преминал от смъртта в живота. - Защото аз чрез закона умрях спрямо закона, за да живея за Бога. Съразпнах се с Христа, и сега вече, не аз живея, но Христос живее в мене; а животът, който сега живея в тялото, живея го с вярата, която е в Божия Син, Който ме възлюби и предаде Себе Си за мене.

Аз живея и вие ще живеете. - Аз им давам вечен живот; и те никога няма да загинат, и никой няма да ги грабне от ръката Ми. Отец Ми, Който Ми ги даде, е по-голям от всички; и никой не може да ги грабне от ръката на Отца. Аз и Отец едно сме.

И тъй, ако сте били възкресени заедно с Христа, търсете това, което е горе, гдето седи Христос отдясно на Бога. защото умряхте, и животът ви е скрит с Христа в Бога.


Рим. 6:11. Йоан 5:24. - Гал. 2:19,20. Йоан 14:19. Йоан 10:28-30. Кол. 3:1,3.


Бог, ... дава на всички щедро без да укорява.


Вечер
Жено, къде са тези, които те обвиняваха? Никой ли не те осъди? Никой Господи. Исус рече: Нито Аз те осъждам; иди си, отсега не съгрешавай вече.

Божията благодат и дарбата чрез благодатта на един човек, Исус Христос, много повече се преумножи за мнозината... а дарбата от много прегрешения за оправдание.

Бог, обаче, Който е богат с милост, поради голямата любов, с която ни възлюби, даже, когато бяхме мъртви чрез престъпленията си, съживи ни заедно с Христа (по благодат сте спасени), и, като ни съвъзкреси, сложи ни да седим с Него в небесни места, в Христа Исуса.

Оня, Който не пожали Своя Син, но Го предаде за всички ни, как не ще ни подари заедно с Него и всичко?


Яков 1:5. Йоан 8:10,11. Рим. 5:15,16. Еф. 2:4-7. Рим. 8:32.

Посвещение всеки ден - сутрин и вечер от Самуел Багстер (1772-1851), 27 Февруари
Пламен Шопов, http://svetlina-za-vseki-den.blogspot.com/
Благословение!


Прочетете Цялата Статия...

четвъртък, 26 май 2016 г.

Нека издирим и изпитаме пътищата си, и нека се върнем при Господа.

Нека издирим и изпитаме пътищата си, и нека се върнем при Господа.


Светлина за всеки ден...

Сутрин
Изследвай ме, Господи, и изпитвай ме, Опитай вътрешностите ми и сърцето ми. - Ето, понеже желаеш искреност вътре в човека, научи ме мъдрост в дълбините на сърцето ми. - Размислих върху пътищата си, и обърнах нозете си към Твоите свидетелства. Побързах, и не се забавих. Да опазя Твоите заповеди. - Но да изпитва човек себе си, и така да яде от хляба и да пие от чашата.

Ако изповядваме греховете си, Той е верен и праведен да ни прости греховете, и да ни очисти от всяка неправда. - Имаме ходатай при Отца, Исуса Христа праведния: Той е умилостивение за нашите грехове. - И тъй, братя, като имаме чрез кръвта на Исуса дръзновение да влезем в светилището, през новия и живия път, който Той е открил за нас през завесата, т.е. плътта Си, и като имаме велик Свещеник над Божия дом, нека пристъпваме с искрено сърце в пълна вяра, със сърца очистени от лукава съвест и с тяло измито в чиста вода.

Пл. на Еремия. 3:40. Пс. 26:2. - Пс. 51:6. - Пс. 119:59,60. - 1 Кор. 11:28. 1 Йоан 1:9. - 1 Йоан 2:1. - Евр. 10:19-22.

Имаше около престола и дъга, на глед като смарагд.


Вечер
Ето белегът на завета, който Аз поставям до вечни поколения между Мене и вас и всичко живо, което е с вас: поставям дъгата Си в облака, и тя ще бъде белег на завет между Мене и земята. Дъгата ще бъде в облака; и ще я гледам, за да си напомням всегдашния завет между Бога и всичко живо от всяка твар, което е на земята. - Той е направил с мене завет вечен. - Така щото чрез две неизменими неща, в които не е възможно за Бога да лъже, да имаме голямо насърчение ние, които сме прибягнали да се държим за поставената пред нас надежда.

И ние ви донесохме блага вест за обещанието дадено на бащите ни, че Бог го изпълни на техните чада, като възкреси Исуса.
Исус Христос е същият вчера днес и до века.


Отк. 4:3. Бит. 9:12,13,16. - 2 Царе 23:5. - Евр. 6:18. Дея. 13:32,33. Евр. 13:8.

Посвещение всеки ден - сутрин и вечер от Самуел Багстер (1772-1851), 26 Февруари
Пламен Шопов, http://svetlina-za-vseki-den.blogspot.com/
Благословение!

Прочетете Цялата Статия...