Светлина на света

Исус пак им говори, казвайки: Аз съм светлината на света; който Ме следва няма да ходи в тъмнината, но ще има светлината на живота. Йоан 8:12

”Светлина за всеки ден” на Самуел Багстер

са едни от най-обичаните размишления на всички времена. Те ни предлагат кратко посвещение всяка сутрин и вечер, въз основа на Библията. Оригиналното издание е подготвено от Джонатан Багстер и други членове семейството, които са потомци на известният книжар от Лондон, Самуел Багстер. Патриархът на семейството, Самуел Багстер създава силна семейна традиция за ежедневно четене на Библията и медитация. Неговите потомци черпят от кладенеца на това наследство, като предлагат тези посвещения в полза на всички вярващи. Това безценно съдържание е плод на молитвите на едно благочестиво и посветено християнско семейство.
Една от интересните особености на тези посвещения е редът и представянето на стиховете от Библията. Всяко прочитане е проектирано около една централна тема библейски стихове и включва така специално избрани стихове, които да ви дадат поглед върху темата, докато четете, медитирате върху и прилагате писанията в живота си. Понякога стих по назад на една глава ще предшества стих по напред от същата глава. Това не е случайно, че стиховете са били подредени по този начин, за да изведат в прогресия темите и мисълта на Багстер, върху които той иска да наблегне.
"Светлина за всеки ден" може да се чете всяка година. Тъй като Писанията са винаги актуални и обстоятелствата в нашия живот винаги се променят, така вие постоянно ще разширявате възгледите си и широчината на разбиране на Словото ще задълбочава всяка година, докато четете пасажи от Библията. Благословение и нека да бъдем светлината и солта на земята!

вторник, 28 май 2019 г.

Що е животът ви? Защото вие сте пара, която се явява, и после изчезва.

Що е животът ви? Защото вие сте пара, която се явява, и после изчезва.


Светлина за всеки ден...

Сутрин
Моите дни са по-бързи от бързоходец; Бягат без да видят добро. Преминаха като леки кораби, като орел, който се спуща върху лова. - Като с порой ги завличаш; те стават като сън; Заран са като трева, която пораства; Заран цъфти и пораства; Вечер се окосява и изсъхва. - Човекът роден от жена е кратковременен и пълен със смущение. Цъфти като цвят, и се покосява.

Светът преминава, и неговите похоти; а който върши Божията воля, пребъдва до века. - Те ще изчезнат, а Ти ще пребъдваш; Да! те всички ще овехтеят като дреха; Като облекло ще ги смениш, и ще бъдат изменени. Но Ти си същият, и Твоите години няма да се свършат. - Исус Христос е същият вчера днес и до века.

Як. 4:14. Йов 9:25,26. - Пс. 90:5,6. - Йов 14:2. 1 Йоан 2:17. - Пс 102:26,27. - Евр. 13:8.

Ще се моля с духа си, но ще се моля и с ума си.


Вечер
Но изпълняйте се с Духа, и разговаряйте се с псалми и химни и духовни песни, като пеете и възпявате Господа в сърцето си. - Христовото слово да се вселява във вас богато; с пълна мъдрост учете се и увещавайте се с псалми и химни и духовни песни, като пеете на Бога с благодат в сърцата си.
Устата ми ще изговарят хваление на Господа; И всяка твар нека благославя Неговото свято име от века и до века.

Хвалете Господа; защото е добро нещо да пеем хваления на нашия Бог. Пейте Господу и благодарете Му. Пейте хваления с арфа на нашия Бог.
И чух глас от небето като глас от много води и като глас от гръм; и гласът който чух, беше като глас на свирачи, които свиреха с арфите си.


1 Кор. 14:15. Еф. 5:18,19. Кол. 3:16. Пс. 145:21. Пс. 147:1,7. Отк. 14:2.


Посвещение всеки ден - сутрин и вечер от Самуел Багстер (1772-1851), 16 Март
Пламен Шопов, http://svetlina-za-vseki-den.blogspot.com/
Благословение!

Няма коментари:

Публикуване на коментар